Create your resume - Let employers find you

งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 192 jobs

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านหมอ - แก่งคอย new

สระบุรี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่่อนาโนเครดิต ลาดยาว (นครสวรรค์) (n2) new

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ลาดยาว, นครสวรรค์
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตเช่าซื้อ (Checker Out)-TBANK สาขาจัง... new

ลพบุรี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลพบุรี.
 • มีประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม(พนักงานขับรถ,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร.แม…

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่จังหว... new

พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • ประสานงานกับลูกหนี้ ติดตามลูกหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ ( เช่น ติดตามยอดโอนเงิน จากโชว์รูมสาขาต่างๆ ).
 • ประกันสังคม ,ลาคลอด ,ลาบวช ,พักร้อน ,และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิตสาขา หันคา(เดิมบางนางบวช)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เดิมบางนางบวช, สุพรรณบุรี
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาโกรกพระ

นครสวรรค์
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาทับคล้อ new

ทับคล้อ, พิจิตร
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านไร่ new

บ้านไร่, อุทัยธานี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านหมอ new

สระบุรี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา อู่ทอง-เดิมบางนางบวช

เดิมบางนางบวช, สุพรรณบุรี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด.
 • 69 หมู่ที่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต พัฒนานิคม/ลพบุรี (c1)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ผ่านงานสินเชื่อ สามารถบริหารควบคุมทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์ มีบัตร นว นช รู้จักพื้นที่ตลาดเป็นอย่างดี.

พนักงานขับรถผู้บริหาร ธนาคารธนชาต บ้านนายอยู่วงเวียนเจดีย์ อ...

พระนครศรีอยุธยา
10,100 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำงานจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • มีประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม(พนักงานขับรถ,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร.แม่บ้าน) ตรวจร่างกายประจำปี มีสิทธ…

พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
ลพบุรี
11,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 11,000-20,000 ลักษณะการทำงาน บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยแยกประเภท ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนการผลิต ทำบัญชีลูกหนี้การค…

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฝึกหัด ภาคอีสาน

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
 • เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติงาน เพื่อเติบโตเป็น เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์.
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มอบหมายโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัท/ ตัวแทนจำหน…

พนักงานขับรถส่วนกลาง ธนาคารธนชาต สาขาตลาดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
10,100 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำงานจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • มีประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม(พนักงานขับรถ,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร.แม่บ้าน) ตรวจร่างกายประจำปี มีสิทธ…

Get new jobs for this search by email