งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: เจ้าหน้าที่การเงิน (undo)
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 48 jobs
บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง),กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ),กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง),กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง).
รายละเอียด - ดูแลรับจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดพิมพ์เช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน และทำจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสด เช็ค เอกสารการจ่ายเช…
บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ดินแดง, กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบรายงานสรุป Bank Reconciliation ประจำวันของทุกบริษัท ข้อมูลวางแผนการรับ-จ่ายของวันต่อไป และจัดทำสรุปรายงานกระทบยอดรายรับ-รายจ่ายประจำวัน (Cash flow) และ.
กลุ่มบริษัทโอ จี เอ
นนทบุรี
 • ทำการรับ จ่ายเงิน และโอนเงิน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามเอกสารและบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานการปฎิบัติงานให้หน่วยงานทราบ.
บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15000-25000 ลักษณะการทำงาน -จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด.
 • จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit…
บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร
17,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 17000 ลักษณะการทำงาน - ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร.
 • การทำใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย.
โรงพยาบาลหัวเฉียว
กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงานในเรื่องค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทคู่สัญญา มูลนิธิฯ เป็นต้น.
 • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าบ…
Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิง...
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารเสนอธนาคาร เช่น LG,PN,AVAL LC-TR เป็นต้น และประสานงานธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน.
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สะพานสูง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow…
บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด
บางนา, กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ออกใบเสร็จ , วางบิล, ทำยอดลูกหนี้, ติดตามการชำระหนี้,.
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบ…