งานธุรการ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 3,220 jobs
SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
Siam Hayakawa Co., Ltd.
Thailand
20,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
- ประกันสังคม - ขึ้นเงินเดือน - Bonus ※ การขึ้นเงินเดือนและโบนัสขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของแต่ละบ…
THAI OOI YAMAMOTO CO., LTD
Thailand
  • โบนัส 4เดือน จ่าย 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและยอดขาย).
  • เบี้ยขยัน 500 , 1,000 , 1,500 บาท.
THAI OOI YAMAMOTO CO., LTD
Thailand
  • โบนัส 4เดือน จ่าย 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและยอดขาย).
  • เบี้ยขยัน 500 , 1,000 , 1,500 บาท.
THAI OOI YAMAMOTO CO., LTD
Thailand
  • โบนัส 4เดือน จ่าย 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและยอดขาย).
  • เบี้ยขยัน 500 , 1,000 , 1,500 บาท.
Bando Densen (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
  • ・ โบนัสประจำปี 5.2 เดือน+13,000 (ข้อมูลปี 2016).
Thai - MC Company Limited
Thailand
18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 45 บาท / วัน (ไม่มีรถ).
  • ฟรีอาหารกลางวัน (ข้าว + อาหาร 2 มื้อต่อวัน).
Q STUDIOS CO., LTD.
บางนา, กรุงเทพมหานคร +2 locations
50,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการต่างๆ .ค่าเดินทาง .เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน และ นอกเหนือจากการทำงาน .เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน …
Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.
Thailand
80,000 บาทต่อเดือน
- ทำงานที่ประเทศญีปุน - ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าคนญี่ปุ…
MARUBUN ARROW (THAILAND) CO.,LTD.
สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - โบนัสรับประกัน 1 เดือน - โบนัสตามผลงาน - ค่าเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรม - ประกันภัยอุบัติเหตุและชีวิต - ค่าอาหาร - ค่ารถแท็กซี่ - ลาพ…
Overall, how relevant are these jobs?