Create your resume - Let employers find you

งานธุรการ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

พนักงานขับรถน้ำมัน สาขากระนวน

สามทองบริการ
กระนวน, ขอนแก่น
15,000 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ช่างเชื่อม

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
9,000 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ผู้จัดการร้าน

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
18,000 บาทต่อเดือน
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

พนักงานขับรถน้ำมัน

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

เจ้าหน้าที่คลังน้ำมัน

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ช่างซ่อมบำรุง

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.
 • เพศชาย อายุ 24-40 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.

แคชเชียร์

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ช่างสี

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

เจ้าหน้าที่บุคคล

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ช่างยนต์

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

ช่างซ่อมแอร์รถยนต์

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
9,000 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.

เจ้าหน้าที่ประมง

สามทองบริการ
ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน.
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email