Create your resume - Let employers find you

งานธุรการ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6,120 jobs

งานธุรการ

Q STUDIOS CO., LTD.
ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ค่ารักษาท…

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Okumura & Systems Co., Ltd.
ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
• ประกันกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • โบนัส 2 ครั้ง/ปี • ค่าเสื่อมรถ • ค่าโทรศัพท์ • ค่าเดินทาง (ในการทำงาน) • อบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในต…

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ประสานงานให้กับผู้จัดการ เอกสาร ธุรกา...

ที.แอล.บิสซิเนส
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง),กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง).
 • หมายเหตุ บริษัทไม่ได้วัดที่การศึกษา ขอคนที่อดทน ขย…

พนักงานต้อนรับ ยืนfront reception officer เจ้าหน้าที่ประชาสั...

ที.แอล.บิสซิเนส
บางนา, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • ทำงาน Support / Service ให้แก่ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ.
 • มี Service Mind ชอบงานบริการ และ ประสานงาน.

เจ้าหน้าที่ธุรการการพยาบาล

โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย…

พนักงานธุรการ (สนับสนุนงานธนาคาร)

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
- วุฒิ ปวช. - ป.ตรี - ทุกสาขาวิชา - สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel **รายได้ตามวุฒิการศ…

พนักงานธุรการ Administration (Part Time)

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ20-25 ปี วุฒิการศึกษา ม.6-ป.ตรี หรือเทียบเท่า ยินดีรับนักศึกษาทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. รายวัน วันละ…

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ThaiBev Group
ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมดูแลทรัพย์สิน การจัดทำสัญญาต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร.

ประสานงาน ธุรการ เอกสาร

ที.แอล.บิสซิเนส
บางนา, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 50,500 บาทต่อเดือน
 • จัดทำงบประมาณ แผนงานต่างๆ จัดทำข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ดูแลอาคารสถานที่ รถยนต์ การผลิตเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานก…

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อ new

บริษัท เคทีเรสทัวรองท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • สามารถใช้ COMPUTER โปรแกรม Word , Excel ได้เป็นอย่างดี.

เลขานุการประจำคณะ, สำนัก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU)
ธัญบุรี, ปทุมธานี
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานประชุม การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก และการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน.

ธุรการวอร์ด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เช็คสต็อก เบิก - รับของ เดินเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ม...
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • รับผิดชอบงานธุรการต่างๆของฝ่ายการตลาด เช่นจัดทำ PR สั่งซื้อสินค้า, ใบเบิกสินค้าในระบบ SAP.
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในงานด้านการตลาด เช่น การเตรียมข้อม…

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำร้าน AIS / Telewiz/ TWZ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น รับชำระค่าบริการของ AIS และอื่น ๆ.

พนักงานธุรการ

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อประสานงานลูกค้า ,คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร เป็นต้น.
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี.

Get new jobs for this search by email