Create your resume - Let employers find you

งานโรงแรม jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ หัวหิน

หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณืควบคุมงานก่อสร้าง งานคอนโดมิเนียม โรงแรม งานสถาปัตย์ 5 ปีขึ้นไป.
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี.
 • สามารถใช้ Ms.Office Auto Cad ได้.

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์

18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณืการ งานบ้านจัดสรร งานคอนโดมิเนียม งานโรงแรม 3 ปีขึ้นไป.
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ,Auto Cad ได้.

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประจำโครงกาาร หัวหิน

หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
15,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการงานก่อสร้าง โรงแรม คอนโดมิเนีย งานสถาปัตย์ โครงสร้าง 5 ปีขึ้นไป.

วิศวกรสนาม ประจำโครงการ หัวหิน

25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • มีปรสบการณ์งาน คอนโดมิเนียม โรงแรม งานโครงสร้างสถาปัตย์ 5 ปีขึ้นไป.
 • เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี สาขา โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

ผู้จัดการโครงการ ประจำโครงการ บางนา สมุทรปราการ

40,000 - 55,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี ในโครงการคอนโดมิเนียม, โรงแรม.
 • กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา),กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)…

ผู้จัดการโครงการ ประจำโครงการ บางนา บางแค

 • กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา),กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค),กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ).

วิศวกรโครงการ

บางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณ์งาน คอนโดมิเนียม โรงแรม 7 ปี ขึ้นไป.
 • กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกใหญ่),กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค),กรุงเทพมหานคร (เขตบางบอน),กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ),กร…

ผู้จัดการโครงการ

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านงานก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี ประสบการณ์งานอาคาร คอนโดฯ โรงแรม.
 • กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),กรุงเทพมหานคร …

ผู้อำนวยการโครงการ

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ประสบการบริหารโครงการ ประเภทงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม 20 ปี.
 • กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กร…

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ประจำโครงการ ลาซาน

18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม 3 ปี ขึ้นไป.
 • กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา),กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง).