Create your resume - Let employers find you

งานโรงแรม jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 40 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด-ธุรการบัญชีการเงิน ประจำโ...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด โครงการคอนโด (โซนmrtรัชดา...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น หรือ ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ.
 • The Best Service Team Award.

ผู้จัดการหมู่บ้าน (village manager) โซนพระราม2 new

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

ช่างอาคาร -ช่างอาคารอาวุโส (ทองหล่อ10-เอกมัย )

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล โครงการคอนโด (โซนจตุจักร ) / btsส...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น หรือ ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ.
 • The Best Service Team Award.

building manager (คอนโด) ประจำโครงการโซนเอกมัย

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ.
 • ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามส…

building manager (คอนโด) โซนราชเทวี

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ.
 • ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามส…

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ทองหล่อ)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของ และการส่งเอกสาร เป็นต้น.

ช่างอาคาร 4 อัตรา (คอนโดใหม่ย่านลาดพร้าว ซ.15)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านซ่อมบำรุงอาคาร (คอนโด อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรืออาคารขนาดใหญ่ อย่างใดอย่างหนึ่ง)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ administrative (senior o...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน และพร้อมใช้งาน.
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมี Service Mind สูง.

receptionist ประจำโครงการคอนโดโซนรามคำแหง

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • รับแจ้ง LOST &FOUND สำหรับทรัพย์สินที่สูญหาย และประสานงานกับศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยตรวจสอบ.
 • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ยินดีรับพ…

ช่างอาคาร 2 อัตรา (ย่านลาซาล)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บางนา, กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการคอนโด (โซนเอกมัย)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

ช่างอาคาร ประจำโครงการคอนโดใหม่ (โซนสุขุมวิท71) ด่วน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน.
 • ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้พร…

ช่างอาคาร 1 อัตรา (รับเฉพาะนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี.

Get new jobs for this search by email