บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 7 jobs
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี. 3455 อาคาร ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ (ชั้น 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถลงป้ายใกล้เคียงแล้วต่อรถมอเตอร…
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
และ กำลังต้องการฝึกงานเพื่อปูพื้นฐานความรู้การทำงานจริงทางด้านไอที โทคโนโลยี และการตลาดเชิงดิจิตัล สู่การเป็นบุคลากรทางด้านไอทีหรือปูพื้นในการทำงานจริงต…
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
30,000 บาทต่อเดือน
สามารถควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ประสานงานกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนางานได้. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query.
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
19,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
8.ร่วมประชุม และติดต่อประสานงาน กับทีม SA และ Developer. QA Engineer / Software Tester เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดำเนินการวางแผน ออกแบบ ทดสอบ ประสานงาน…
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. 3455 อาคาร ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ (ชั้น 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง.
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
16,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
วางแผนและพัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ทั้งในส่วนของ Front End สำหรับลูกค้า และ Back End สำหรับบุคลากรในองค์กรตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที…
จก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน. วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม…
» Post your resume - It only takes a few seconds