บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป.
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกประเภท โดยใช้โปรแกรม Amadeus, Galileo …
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • 8.ร่วมประชุม และติดต่อประสานงาน กับทีม SA และ Developer.
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • 5.มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศ.
 • ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน…
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • 5.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้.
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี.
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • 1.เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี.
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี.
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด.
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน.
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม…
Thai Travel Center
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 ทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9.
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
» Post your resume - It only takes a few seconds