Create your resume - Let employers find you

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า, คลังห้องเย็น, คลังเช่า, หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล.

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด้านลูกหนี้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่).

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ขาย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด่วน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการบริการ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่า...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
18,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ / จัดซื้อ / โลจิสติกส์ / บัญชี /เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และแนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญ และระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น และการประเมินความพอเพ…

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
พระนคร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้.

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ร้านภูคำ) ประจำ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรู...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • ต้องสามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ได้.
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.

เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อขอซ่อม ใบ PO ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบสำคัญค้างจ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญค้างจ่าย (ตั้งหนี้).

ผู้จัดการร้านดอยคำ (shop manager) สาขา ปตท.แยกหาดจอมเทียน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บางละมุง, ชลบุรี
18,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบร…

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาห้างพาราไดซ์พาร์ค

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน…

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานหลวงฯที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน บัญชีต้นทุน.

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาเครื่องจักร และซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี.
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email