Create your resume - Let employers find you

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 67 jobs

พนักงานขาย สาขาเทสโก้โลตัสหลักสี่

กรุงเทพมหานคร
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

Doikham Food Products Co.,Ltd.
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

เจ้าหน้าที่นิติกร

Doikham Food Products Co.,Ltd.
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

Doikham Food Products Co.,Ltd.
สกลนคร
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

ผู้จัดการโรงงาน

Doikham Food Products Co.,Ltd.
เชียงใหม่
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

เจ้าหน้าที่ขาย สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 16,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆนอกสถานที่ เช่น การออกบูธตามงานเทรดต่างๆ และออกบูธจำหน่ายสินค้า เช่น งานออร์แกนิค, งาน ThiaFex, งานชีวจิต, งานแฟร์อื่นๆ และรวมถ…

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
พระนคร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้.

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขาปตท.แยกหาดจอมเทียน

ชลบุรี
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขาย สาขาอาคารบางนาทาวเวอร์

สมุทรปราการ
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขาย สาขาไทยพาณิชย์ปาร์ค

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.

พนักงานขาย สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

ฉะเชิงเทรา
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ขาย สาขาทองหล่อห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย 55)

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขาย สาขาไทยพาณิชย์ปาร์ค

กรุงเทพมหานคร
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

Get new jobs for this search by email