Create your resume - Let employers find you

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 67 jobs

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ.เต่างอ...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
สกลนคร
 • ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคมี ห้องปฎิบัติการด้านกายภาพของสินค้าและว…

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ร้านภูคำ) ประจำ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรู...

สกลนคร
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาเทสโก้โลตัสหลักสี่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บางเขน, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขาปตท.แยกหาดจอมเทียน

ชลบุรี
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขาย สาขาโรงพยาบาลศิริราช (ด่วน)

กรุงเทพมหานคร
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา ปตท.แยกหาดจอมเทียน

ชลบุรี
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่า...

สกลนคร +1 location
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาอาคารบางนาทาวเวอร์

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บางนา, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.

เจ้าหน้าที่ขาย สาขาทองหล่อ ห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย 55)

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

ผู้จัดการบูธดอยคำ

กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขาย สาขาอาคารบางนาทาวเวอร์

สมุทรปราการ
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเกษตร (ประจำโรงงานหลวงที่ 3 อ.เต่างอย จ.สก...

กรุงเทพมหานคร
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเกษตร (ประจำโรงงานหลวงที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร).
 • เลขที่ 173 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.

เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาห้างพาราไดซ์

กรุงเทพมหานคร
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

Get new jobs for this search by email