บริษัท ตราเพชร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การขายการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ.
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี ในกลุ่มร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง มีกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้า.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี…
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วิศวกร IE (ประจำปู่เจ้า / ประจำแปดริ้ว) 2 อัตรา.
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก สามารถเชื่อม กลึง ไส เจียร ได้.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วิศวกร Polymer (ประจำปู่เจ้า) 1 อัตรา.
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 50 ปี).
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (E) / วิศวกรรมพลาสติก.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิป.ตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้ / ต้นทุนมาตรฐาน / BOM.
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.