บริษัท ตราเพชร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • ประกันสังคม โบนัส เงินช่วยเหลือพนักงาน, สิทธิ์ลาพักร้อนเมื่อมีอายุงานครบ 1ปี, ปรับเงินเดือนประจำปี.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 38 ปี.
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
15,001 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือพนักงาน, สิทธิ์ลาพักร้อนเมื่อมีอายุงานครบ 1ปี, ปรับเงินเดือนประจำปี.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 45 ปี.
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
15,001 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือพนักงาน, สิทธิ์ลาพักร้อนเมื่อมีอายุงานครบ 1ปี, ปรับเงินเดือนประจำปี.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 45 ปี.
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
12,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
สมุทรสาคร
 • คุณสุภพร เพชรประพันธ์ บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด.
 • บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบตราบิ๊กก้า ตราโอเค และเป็นต…