Create your resume - Let employers find you

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป สุราษฎร์ธานี จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs

วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

ดูรายละเอียด
สุราษฎร์ธานี
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน).
 • สามารถประจำโครงการในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี สวัสดิการ /…

พนักงานบัญชีจ่าย (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี…

วิศวกรภาคสนาม (โยธา) ประจำอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000.

พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงาน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี…

วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน).
 • สามารถประจำโครงการในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี สวัสดิการ /…

พนักงานขาย (ประจำโครงการในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000.

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ปฏิบัติงานพื้นที่อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน).
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.กองท…

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานประจำโครงการ จ.สุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี…

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ปฏิบัติงานพื้นที่อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด...

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000.

วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร)

ดูรายละเอียด
ชุมพร
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน).
 • ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.ปฏิบัติงานตามแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งานเร…

พนักงานบัญชี

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บ้านสวยกรุ๊ป เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที…

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด 88/99 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง.

พนักงานการตลาด

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บ้านสวยกรุ๊ป เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที…

วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และโครง...

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บ้านสวยกรุ๊ป เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที…

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บ้านสวยกรุ๊ป เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที…

Get new jobs for this search by email