Create your resume - Let employers find you

บริษัท ออลล่า จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายประตู/สะพานปรับ (ประจำที่สาขาอ่อนนุช... new

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
13,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).
 • เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000).

ผู้จัดการขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ปฎิบัติงานที่ลำลูกกา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
40,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารทีมขายเพื่อบรรลุเป้าการขาย รวมทั้งดัชนีชี้วัด KPI และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด.
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ …

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
11,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).
 • เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000).

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วนมาก)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารจัดการ ดูแลและควบคุมปริมาณการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบสิ้นเปลือง โดยกำหนดค่า Max-Min.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

เจ้าหน้าที่qa งานเชื่อม (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
13,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • 1.จบการศึกษาระดับ ปวช-ป.ตรี สาขา เทคนิคโลหะ ,ช่างโลหะ ,อุตสาหการ.
 • เลขที่ 50 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และควบคุมการตรวจสอบภายใน , วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่วางไว้ให้เป็นไปตามแผน.

เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า (โรงงานลำลูกกาคลอง7) ด่วน!!

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
17,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • 3.สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อการใช้งานทั้งกรณีเร่งด่วน หรือ ตามกำหนดเวลาให้แก่ล…

it support (ประจำสำนักงาน อ่อนนุช)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ตรวจสอบการบันทึกสื่อต่างๆ ได้แก่ กล้องวิดิโอ,กล้องถ่ายรูป,DVD,CD,Flash drive ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท.
 • ปวส-ป.ตรี สาขา วิทยากรคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร…

วิศวกรเขียนแบบ ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) 2/1 หมู่ 4 ถนน วัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบล เกาะไร่ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140.

เจ้าหน้าที่นิติกร ( ปฎิบัติงาน อ่อนนุช 46 ด่วนมาก )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ.

วิศวกรติดตั้งประตู/สะพาน ( ประจำโรงงาน ออนวัลล่า ลำลูกกา คลอ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • จัดหาแหล่งข้อมูล สถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูงสุด.
 • ชับรถยนต์ได้ + มีใบขับขี่ + มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพ…

วิศวกรขาย ( sales engineer ) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • 1.พบลูกค้าเป็นประจำ เพื่อขายสินค้าประเภท ระบบคลังสินค้า (Warehouse Sytem) ได้แก่ Simple Racking, Warehouse accessories AS/RS, HLVS Fans, Warehouse LED, Car Park…

ช่างไฟฟ้า ( ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
11,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ.

หัวหน้าแผนกบริการประตู

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทำงานที่โรงงาน บริษัท ออลล่า จำกัด สถานที่ของบริษัทของลูกค้า และรวมทั้งการขับขี่ รถยนต์.

ช่างเชื่อม/ช่างประกอบ (ประจำที่โรงงานประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • 3.ร่างกายแข็งแรง มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนน พิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบล เกาะไร่…

Get new jobs for this search by email