Create your resume - Let employers find you

บริษัท ออลล่า จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายประตู/สะพานปรับ (ประจำที่สาขาอ่อนนุช... new

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
13,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).
 • เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000).

ผู้จัดการขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ปฎิบัติงานที่ลำลูกกา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
40,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารทีมขายเพื่อบรรลุเป้าการขาย รวมทั้งดัชนีชี้วัด KPI และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด.
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ …

เจ้าหน้าที่qa งานเชื่อม (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
13,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • 1.จบการศึกษาระดับ ปวช-ป.ตรี สาขา เทคนิคโลหะ ,ช่างโลหะ ,อุตสาหการ.
 • เลขที่ 50 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และควบคุมการตรวจสอบภายใน , วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่วางไว้ให้เป็นไปตามแผน.

เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า (โรงงานลำลูกกาคลอง7) ด่วน!!

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
17,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • 3.สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อการใช้งานทั้งกรณีเร่งด่วน หรือ ตามกำหนดเวลาให้แก่ล…

it support (ประจำสำนักงาน อ่อนนุช)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ตรวจสอบการบันทึกสื่อต่างๆ ได้แก่ กล้องวิดิโอ,กล้องถ่ายรูป,DVD,CD,Flash drive ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท.
 • ปวส-ป.ตรี สาขา วิทยากรคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร…

เจ้าหน้าที่นิติกร ( ปฎิบัติงาน อ่อนนุช 46 ด่วนมาก )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ.

วิศวกรติดตั้งประตู/สะพาน ( ประจำโรงงาน ออนวัลล่า ลำลูกกา คลอ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • จัดหาแหล่งข้อมูล สถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูงสุด.
 • ชับรถยนต์ได้ + มีใบขับขี่ + มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพ…

วิศวกรขาย ( sales engineer ) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • 1.พบลูกค้าเป็นประจำ เพื่อขายสินค้าประเภท ระบบคลังสินค้า (Warehouse Sytem) ได้แก่ Simple Racking, Warehouse accessories AS/RS, HLVS Fans, Warehouse LED, Car Park…

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ปฎิบัติงานที่อ่อนนุช 46 ด่วนมาก )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯ และสินค้า ของบริษัท ALLA โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มช่องโหลดสินค้า ประตูอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ อุโมงค์คุมท้ายรถ อุปกรณ์คลังสินค้า สร…

เจ้าหน้าที่ it สารสนเทศ *ด่วน* (ประจำอ่อนนุช 46)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ติดตั้ง,ดูแล,ตรวจสอบ อุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น Firewall, ระบบ Access control, ระบบกล้องวงจรปิด.

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( ประจำโรงงาน ลำลูกกาคลอง7 )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • มีความอดทน ขยัน รอบคอบ มีเหตุผล พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ประจำอ่อนนุช 46

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MS SQL Sever ได้.

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( ประจำลำลุกกาคลอง 7 )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 25,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.เทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7) ด...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • 4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหต…

Get new jobs for this search by email