Create your resume - Let employers find you

บริษัท ออลล่า จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายประตู/สะพานปรับ (ประจำที่สาขาอ่อนนุช... new

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
13,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).
 • เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000).

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
11,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).
 • เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000).

it support (ประจำสำนักงาน อ่อนนุช)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ตรวจสอบการบันทึกสื่อต่างๆ ได้แก่ กล้องวิดิโอ,กล้องถ่ายรูป,DVD,CD,Flash drive ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท.
 • ปวส-ป.ตรี สาขา วิทยากรคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร…

วิศวกรติดตั้งประตู/สะพาน ( ประจำโรงงาน ออนวัลล่า ลำลูกกา คลอ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • จัดหาแหล่งข้อมูล สถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูงสุด.
 • ชับรถยนต์ได้ + มีใบขับขี่ + มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพ…

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.เทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7) ด...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • 4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหต…

ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายติดตั้งประตู/สะพาน (ปฎิบัติงานที่ปธุมธานี)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 30,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ.

หัวหน้าช่างติดตั้งประตู / สะพาน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 30,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 2.ใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่องบประมาณ เวลา และประโยชน์ในการใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( ประจำโรงงาน ลำลูกกาคลอง7 )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • มีความอดทน ขยัน รอบคอบ มีเหตุผล พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

ช่างบริการเครน (ปฎิบัติงานที่ระยอง)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ระยอง
11,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • รับผิดชอบ ดูแล และให้บริการลูกค้าด้านเทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและลูกค้าพึงพอใจ.

ผู้จัดการขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ปฎิบัติงานที่ลำลูกกา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
40,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารทีมขายเพื่อบรรลุเป้าการขาย รวมทั้งดัชนีชี้วัด KPI และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด.
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ …

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ปฎิบัติงานที่อ่อนนุช 46 ด่วนมาก )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯ และสินค้า ของบริษัท ALLA โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มช่องโหลดสินค้า ประตูอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ อุโมงค์คุมท้ายรถ อุปกรณ์คลังสินค้า สร…

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่ (ปฎิบัติงานที่ ฉะเชิงเทรา 1 อ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • การดูแลเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือก่อนการทำงานและหลังการทำงาน ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือตามรายการ ทดสอบก่อนการทำงานจริง แจ้งผู้บังคับบัญชากรณ…

sales engineer ( ปฎิบัติงานที่ อ่อนนุช 46 ) 1 อัตรา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ใช้โปรแกรมสำนักงานและ Graphics ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมประเภท CAD.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

หัวหน้าแผนกบริการประตู

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทำงานที่โรงงาน บริษัท ออลล่า จำกัด สถานที่ของบริษัทของลูกค้า และรวมทั้งการขับขี่ รถยนต์.

หัวหน้าช่าง shop

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
13,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบ และติดตั้ง Dock , Door , Shelter และงานบริการ.
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบร…

Get new jobs for this search by email