Create your resume - Let employers find you

บริษัท ออลล่า จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 35 jobs

ช่างเชื่อม/ช่างประกอบ (ประจำที่โรงงานประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • 3.ร่างกายแข็งแรง มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนน พิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบล เกาะไร่…

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่ (ปฎิบัติงานที่ ฉะเชิงเทรา 1 อ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • การดูแลเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือก่อนการทำงานและหลังการทำงาน ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือตามรายการ ทดสอบก่อนการทำงานจริง แจ้งผู้บังคับบัญชากรณ…

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ปฎิบัติงานที่อ่อนนุช 46 ด่วนมาก )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯ และสินค้า ของบริษัท ALLA โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มช่องโหลดสินค้า ประตูอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ อุโมงค์คุมท้ายรถ อุปกรณ์คลังสินค้า สร…

หัวหน้าช่าง shop

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
13,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบ และติดตั้ง Dock , Door , Shelter และงานบริการ.
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบร…

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ประจำอ่อนนุช 46

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MS SQL Sever ได้.

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( ประจำโรงงาน ลำลูกกาคลอง7 )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • มีความอดทน ขยัน รอบคอบ มีเหตุผล พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

ช่างบริการประตู 3 อัตรา ( ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
11,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยในการทำงานที่โรงงาน บริษัท ออลล่า จำกัด สถานที่ของบริษัทของลูกค้า และรวมทั้งการขับขี่ รถยนต์.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.เทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7) ด...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
 • 4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหต…

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( ประจำโรงงานฉะเชิงเท...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
45,000 - 80,000 บาทต่อเดือน
 • ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื…

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( ประจำลำลุกกาคลอง 7 )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 25,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

วิศวกรโครงการ (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา ) ด่วน !!

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
17,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD , SOLID WORK ได้.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

ช่างติดตั้งประตู/สะพาน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 20,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ.

ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายติดตั้งประตู/สะพาน (ปฎิบัติงานที่ปธุมธานี)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 30,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ.

หัวหน้าช่างติดตั้งประตู / สะพาน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกา, ปทุมธานี
11,000 - 30,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 2.ใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่องบประมาณ เวลา และประโยชน์ในการใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

marketing (ประจำอ่อนนุช 46)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
13,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี.
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ , E-Mail , อินเตอร์เน็ต ในการทำงานได้ดี.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน).

Get new jobs for this search by email