Create your resume - Let employers find you

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

tour guide new

15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วุฒิการศีกษา - ปริญญาตรี สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว โบราณคดี ประวัติศาสตร์.
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโสกาสต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ.

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน exhibition

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • ควบคุมงานตกแต่งภายใน ออกบู๊ท โดยใช้โปรแกรม Auto cad ประเมินงบประมาณก่อสร้างหน้างานได้ จัดทำราคากลางโครงการ ทำ Daily Report เสนอ Project Manager.

public rerations new

พระนคร, กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดแนวทางในการผลิต สื่อ สิ่งพิมพ์ ใบปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ บัตรอภินันทนาการ และเอกสารต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์.
 • 8.สวัสดิการเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำเปล่า.

สถาปนิก

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับ PRESENTATIONS , EXHIBITIONS , EVENTS , MUSEUMS , INTERIORS , MEDIA สวัสดิการ :
 • เลขที่ 118, 120 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กร…

Creative & Copy Writer

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีความเข้าใจในขั้นตอนงาน Production /annimation /ดนตรี ที่สำคัญมีความรู้ในงานภาพ…

เจ้าหน้าที่สโตร์(ยกของ)

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร.

graphic designer พิพิธภัณฑ์

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบงาน Graphic สำหรับพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เช่น CI/Graphic /Signage/Brochure/interior Decorative/web-site เป็นต้น.

โฟร์แมนตกแต่งภายใน ด่วน*

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • วางแผน ควบคุมงาน ตกแต่งภายใน ควบคุมคุณภาพ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าควบคุมคน ลงรายละเอียดหน้างานให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพประสานงานในทีม ถอดวัสดุ อุปกรณ์ ควบค…

เจ้าหน้าที่creative 1

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร.

project director new

 • มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการ ในสายงานบริหารอาคาร บริหารศูนย์การค้า บริหารงานพิพิธภัณฑ์ บริหารโรงแรม รีสอร์ท บริหารโครงการงานระบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ประสบการณ…

operation supervisor new

16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 1.บริหาร จัดการ ดูแลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ประจำห้องจัดแสดง.
 • 2.ประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่.

project manager เชียงใหม่ ตจว.

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • รับบรีฟงาน รับผิดชอบงานทั้งโครงการในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามกำหนด พรีเซนต์งาน ตรวจแผนงาน สรุปผลการดำเนินงาน ปิดงาน บริหารจัดการงานโครงการ ติดต่อประสานงานกับลูกค…

creative new

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์โบราณคดี บริหารงานพิพิธภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีความรู้อย่างดีในเรื่องการเขียนบทความ การตรวจเนื้อความ และการใช้ร…

marketing manager new

 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมเข้าชมนิทรรศการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ บริหารบุคลากร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เข้าร่วมกิจกรรมของบร…

ช่างแอร์ ด่วน*

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
 • เครื่องแบบพนักงาน *บ้านพักสำหรับพนักงาน *ห้องฟิตเนส *ห้องอาหาร *ที่จอดรถ *ประกันอุบัติเหตุ *เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ *งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี *สัมมนาประจำปี.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.