Create your resume - Let employers find you

พนักงานขาย jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 181 jobs

customer development officer

13,000 - 19,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ออก visit ลูกค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Horeca,Retailer ในเขตความรับผิดชอบของสาขา.

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร.
 • ประกันชีวิตกลุ่ม 36 เท่าของอัตราเงินเดือน และช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทอีก 4 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย.

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำสแม็คโครสาขา รามคำแหง 2...

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน…

ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (gr) ประจำแม็คโคร สาขาหนองจอก

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ตรงในงาน GR ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี).

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
16,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทต่อพฤติกรรมการซื้อ และเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้า.

หัวหน้าแผนกอาหารแช่แข็ง สาขานาทองเจริญ (ลำลูกกาคลอง2)

15,000 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า…

ผู้จัดการส่วนสินค้าอุปโภค-บริโภค

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน…

หัวหน้างานแผนกอาหารแห้งสาขาชุมพร

15,000 - 19,000 บาทต่อเดือน
 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน…

พนักงานจัดเรียงสินค้า แม็คโคร สาขาวังหิน

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
11,500 - 13,500 บาทต่อสัปดาห์
 • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า.
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง / ปี.

พนักงานจัดเรียงสินค้า สาขาพัทลุง

 • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า.