พนักงานขาย jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 18 jobs
บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • เงินเดือน 10,000 ค่าเดินทาง 1,000 โอที บาท สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • วุฒิการศึกษา ประถม 6 ขึ้นไป ขับโฟลคลิฟท์พอได้.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • เพศชาย อายุ 29 - 40 ปี.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • ติดตามแผน และ feedback ของ Sales Promotion Plan.
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • เพศชาย อายุ 27-35 ปีวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาธุรกิจต่างประเทศ,อังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ…
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • เพศชาย อายุ 29 - 40 ปี.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • เพศชาย อายุ 29 - 40 ปี.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • 90 หมู่ 5 นิคมเวลโกร์ว ซอย.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • 90 หมู่ 5 นิคมเวลโกร์ว ซอย.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • 90 หมู่ 5 นิคมเวลโกร์ว ซอย.
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.
 • 90 หมู่ 5 นิคมเวลโกร์ว ซอย.