2 jobs found within 35 km of แม่จัน, เชียงราย
No jobs found within 25 km of แม่จัน, เชียงราย
Create your resume - Let employers find you

พนักงานทั่วไป jobs in แม่จัน

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

ช่างยนต์ ด่วน!!! ประจำสาขา บิ๊กซี เชียงราย new

บริษัท บี-ควิก จำกัด
เชียงราย
10,500 - 12,500 บาทต่อสัปดาห์
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ.
  • เมื่ออายุงานครบ 1 ปี มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับคู่สมรส…

ช่างยนต์ ด่วน!!! ประจำสาขา สันป่าก่อ เชียงราย new

บริษัท บี-ควิก จำกัด
เชียงราย
10,500 - 12,500 บาทต่อสัปดาห์
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ.
  • เมื่ออายุงานครบ 1 ปี มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับคู่สมรส…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email