Create your resume - Let employers find you

พนักงานทั่วไป jobs in แม่จัน

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลแม่จัน…

พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป ( non food ) สาขาแม่สาย เชียงราย

10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
  • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 1…

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1…

โรงพยาบาลแม่จัน เปิดพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ดังนี้.

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 0103783.
  • ช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ 8,985.- บาท(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน).
  • ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
  • ตามที่ โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุ...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลแม่จัน ตามเอกสารแนบ…

Get new jobs for this search by email