พนักงาน jobs in สงขลา

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 15 jobs
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
 • ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00 – 18:00 (สามารถทำงานล่วงเวลาได้).
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • วุฒิการศึกษา ไม่เกิน ปวช จนถึง ม.6.
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
 • ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ (กะแรก เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • พนักงานคลังสินค้า (ส่วนเติมสินค้า) รายได้ 300 บาท/วัน ขึ้นไป (ทดลองงาน).
 • มีความคล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม WORD , EXCEL ได้เป็นอย่างดี.
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.หาดใหญ่ หากเป็นคนต่างถิ่น จะต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งใน อ.หาดใหญ่.
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - กล้าพูดกล้าถาม - ช่างส…
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • เพศ ชาย อายุ18 ปี ขึ้นไป.
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
 • ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานที่เกี่ยวข้อง ซื้อ-ขาย.
 • มีความคล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - ช่างสังเกต - มีความรับผิดชอบ.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.
 • สามารถพิมพ์ดีด - พิมพ์สัมผัส ได้เป็นอย่างดี และ รวดเร็ว.
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.หาดใหญ่ หากเป็นคนต่างถิ่น จะต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งใน อ.หาดใหญ่.
 • ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น.
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป.
บริษัท วังเภสัช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • พนักงานบัญชี (เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน 10,000 – 20,000 บาท).
 • คล่องแคล่ว - ว่องไว - ซื่อสัตย์ - ขยัน - อดทน - มีความรับผิดชอบ.