พนักงาน jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • ทำงานระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.62 -5 มค.63.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619,3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
สงขลา
 • ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และอยู่ใน 100 อันดับแรกของประเทศไทย ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนล่างพร้อมสวัสดิการพิเศษ จ…
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.