พนักงาน jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • โรงงานจะทำผลิตภัณฑ์เเปรรูปจากเนื้อปลา เช่น เต้าหู้ปลา , ปลาเส้น เป็นต้น.
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • รายละเอียด -เป็นพนักงานรายวัน -ทดสอบงานและรายงานผลการทดสอบด้านคุณภาพ -ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของโรงงานฯ -ศึกษาค้นคว้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ -สามารถทำงานได้ทั…
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • พนักงาน QC แผนก ( 4 ตำแหน่ง ด่วน )รายวัน.
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ร้านเต้าหู้ปลาสยาม สงขลาพลาซ่าซอย 2 บ่อยาง (อยู่ในประมงใหม่สงขลา).
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • 3.สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ 4.รูปถ่าย 1 รูป.
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
สงขลา
  • 1.ปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
  • 4..ช่วยเหลือ สนับสนุนงานฝ่ายบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกบ…
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
เมืองสงขลา, สงขลา
  • 1 กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Post your resume - It only takes a few seconds