Create your resume - Let employers find you

พนักงาน jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

พนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ประสบการณ์ 1-2 ป…

พนักงานเสิร์ฟ

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา บุคคลิกดี,รักงานบร…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email