Create your resume - Let employers find you

พยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 51 jobs

ผู้ช่วยพยาบาล pn (ปฏิบัติงาน สาขา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีน... new

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)
ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก้ผู้ป่วย และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และการรทำหัถตการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน.

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล sa (ปฏิบัติงาน สาขา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์... new

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)
ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • เพศหญิง, เพศชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.แล้ว).
 • สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - งานบริการด้านสาธารณสุขเบื้องต้น - งาน Admin ในคลินิก - งานการเงิน คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ - มีประสบการณ์งานด้านสาธารณส…

Document Control Staff new

บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง
 • Female Age 25 years up, Bachelor Degree in related field.
 • OR Diploma, experience 2 years up in position.
 • Experience 2 years up in position.

พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์กุมารเวช

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยเด็ก คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ -มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่สมัคร -สอบผ่านใบประกอบว…

พยาบาลวิชาชีพ Screening Nurse

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประเมินคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนและลักษณะอาการของผู้รับบริการ คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี…

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนก (check up)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนด - บันทึกข้อมูลในระบบ B-connect…

พยาบาลวิชาชีพ IPD

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
 • ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป…

พนักงานขายร้าน Chivit D (Rayong)

ระยอง
 • 5161 - High Vocational Degree / ปวส.
 • บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null.
 • สังเกตุและบันทึกข้อมูลลูกค้า ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน Save…

โปรแกรมเมอร์

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วิเคราะ ออกแบบ Software และจัดทำเอกสารให้ตรงตามความต้องการทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี - พัฒนา Software ให้เหมาะสมกับความต้องการและศ…

ผู้จัดการด้านดูแลสุขภาพ new

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาล/ สุขภาพ/ คลินิก/ ฟิตเนส ประเภทงาน :
 • มีความรู้ด้านสุขภาพ (กายภาพบำบัด, นวดไทย, นวดสปา, ออนเซน, ฟิตเนส).
 • หรือ ผ่าน jobsiam.com หรือ e-mail :

ผู้จัดการทั่วไป new

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
ฉะเชิงเทรา
 • ควบคุมดูแลบริหารงาน การตลาด ประชาสัมพันธ์ อาหารและเครื่องดื่ม อาคารสถานที่ ด้านบุคลากร.
 • โรงพยาบาล/ สุขภาพ/ คลินิก/ ฟิตเนส ประเภทงาน :

เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ -ทำการจ่ายยาและเวชภัณฑ์พร้อมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้องและวิธ…

พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาลเพื…

ผู้ช่วยทันตกรรม

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เมืองระยอง, ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยงานทันตแพทย์ คุณสมบัติ : คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.ุ6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านการร…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email