Create your resume - Let employers find you

รับสมัครงาน jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs

coffee world รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานชงกาแฟ (barista)...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
พระโขนง, กรุงเทพมหานคร
10,000 - 14,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำเครื่องดื่มกาแฟ ช็อกโกแลต ชาเขียว ฯลฯ ร้อน เย็น ปั่น.
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR).

รับสมัครช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ autobacs สาขาวัชรพล โทร. ค...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR).

หัวหน้าช่างยนต์ (สัมภาษณ์ งานนัดพบแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • 2.วิเคราะห์ปัญหา ร่วมดำเนินการซ่อมบำรุงและติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งบันทึกผลการซ่อมบำรุงลงในใบแจ้งซ่อม รับใบแจ้งซ่อม และ/หรือ ควบคุมและบริหารจ…

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และค่าใช้จ่าย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลหรือพัฒนาระบบงานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ตลอดจนจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารรายงาน อื่น ๆ ที่ได้มอบหมายผ…

รับสมัครบาริสต้าซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านกาแฟพันธ์ไทยพื้นที่ประเวศ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
13,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน.
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR).

รับสมัครช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ autobacs สาขาลาดพร้าว โทร....

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR).

รับสมัครช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ autobacs สาขาคู้บอน โทร. ค...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR).

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.นครส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.เลย)...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.จันท...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.
 • เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สระแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สุพร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.อุตร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ชลบุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ระยอ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ.

Get new jobs for this search by email