Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 2 of 157 jobs

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • บริการภายในศูนย์บริการธุรกิจและดูแลความเป็นระเบียบของพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ห้องประชุมขนาดเล็ก BC 1-3, VIP, The Living Room, Business Lounge , Kid’s Zone,Press…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ …

สถาปนิกออกแบบวางผังโครงการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ออกแบบ และเขียนแบบวางผังโครงการ และงานแลนด์สเคป • ประสานงานภายในองค์กร และบริษัทภายนอก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้ระยะเวลา และต้นทุนที…

ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Occupation ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD.
 • Job detail - เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม (กรณีเลขานุการไม่อยู่) - จัดเตรียมเกี่ยวก…

วิศวกรประมาณราคาอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail รับผิดชอบงานด้านการถอดแบบ ประมาณราคา การคำนวนต้นทุน และงบประมาณการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งควบคุมการเบิก-จ่ายงวดงาน และติดตามเอกสารการเบิกงวดงานจากผู้ร…

เขียนแบบ/Draftman

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์.
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี 2.

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Incentives • ประกันสังคม • เบี้ยขยันรายเดือน • เบี้ยเลี้ยง (ตามตำแหน่ง) • ชุดยูนิฟอร์ม • งานเลี้ยงปีใหม่ • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี • โบนัสประจำเดือน …

วิศวกรระบบ M&E

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดูแลและควบคุมระบบปรับอากาศและประปา// ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการหน้างานและส่วนงานราชการ.

Personal Assistant

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นราย Project • รายงานและสรุปงานให้กับผู้บริหาร • ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้ร…

เจ้าหน้าที่ส่งออกต่างประเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำ Invoice, Packing list เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อให้ทางผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีลงนามก่อนจัดส่งให้ลูกค้า 5.

พนักงานขายสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติญี่ปุ่น

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Business บริการ (โรงแรม, ท่องเที่ยว, ความงาม).
 • Job detail บริการและการขายแพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟไทย, จองโรงแรม ให้ลูกค้าญี่ปุ่น.

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • เพศชาย อายุ 38 - 48 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

ผู้จัดการพัฒนาสินเชื่อ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 100,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • ดูแล ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี.

หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้จำหน่าย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงานของหน่วยงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 4.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.