Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 3 of 157 jobs

หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

รองผู้จัดการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ตำแหน่งรองผู้จัดการสำหรับการแบ่งโครงสร้างพื้นฐานในการทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช…

เจ้าหน้าที่บัญชี

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบสินทรัพย์คงที่และอื่น ๆ ที่ชำระเงินตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายระบบบัญชีแยกประเภท จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ…

การขายและการตลาด

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 23,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจ การบรรลุเป้าหมายการขาย และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย.

ผู้ประเมินสิทธิ์/ข้อเรียกร้อง

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 1 ปี.
 • Required work experience เป็นพยาบาลหรือเรียกร้องประเมินในธุรกิจประกันชีวิต เงินเด…

ผู้จัดการฝ่ายขาย (แผนกเคมี)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ลักษณะงาน - จัดการทีมงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแง่ของปริมาณการขาย และ การตลาดเบื้องต้นพัฒนาและดำเนินการแผนการขายและโปรแกรมกลยุทธ์ - รับผิดชอบทุกก…

นักวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล (พูดภาษาอิตาลี)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
28,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ดูแลรับผิดชอบเรื่องบัญชีในการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดูแลบริหารฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง / รายงานการจ…

นักวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล (พูดภาษารัสเซีย)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
28,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ดูแลรับผิดชอบเรื่องบัญชีในการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดูแลบริหารฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง / รายงานการจ…

วิศวกรเครื่องกล

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของรายละเอียดนี้เป็นส่วนขยายของการทำงานรูปแบบสั้น ๆ ข้างต้นให้รายละเอียดมากขึ้นของความต้องการงานที่เฉพาะเจาะจง ต…

วิศวกรเครื่องกลอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่จัดสรรโดยผู้จัดการโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดงานที่เตรียมโดยผู้จัดการโครงการ "หน้าที่รอง" สำหรับรายการของหน้าที่ที…

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานอุปสมบท, งานสมรส, และงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น.
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 - 35 ปี 2.

พนักงานขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดต่างๆ ทำงานขายประจำออฟฟิตเป็นหลัก สถานที่ปฏิบัติงาน:

หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
35,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail วิเคราะห์/ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคำนวณด้วยมือ ตรวจสอบปัญหาเว็บไซต์เพื่อหาทางออก เตรียม BBS สำหรับทีมการผลิต เลือกสเปควัสดุ…

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
28,000 - 29,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ทำงานร่วมกับลูกน้องในภูมิภาคที่แตกต่างกันเป็นทีมงานระดับโลกที่จะให้ฐานข้อมูลการสนับสนุนทั่วโลก ดูแลจัดการฐานข้อมูลและการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำว…

ผู้บริหารฝ่ายขาย (ออโตพาร์ท)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
22,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • ดำเนินงานการควบคุม เพื่อให้ความร่วมมือกับทีมคลังสินค้าเพื่อติดตามสินค้าแบบซัพพลายเออร์เพื่อส่งมอบให้ทันเวลา ตามแผนบรรจุและการจัดส่งสินค้า ให้ความร่วมมือกับลูกค…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.