Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 4 of 157 jobs

พนักงานขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดต่างๆ ทำงานขายประจำออฟฟิตเป็นหลัก สถานที่ปฏิบัติงาน:

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและโครงการ - พาลูกค้าเช็ค Defect พร้อมประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เตรียมเอกสารสำหรับยื่นส…

พนักงานบัญชีต้นทุน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
Job ID Occupation พนักงานบัญชีต้นทุน Business Accounting Job detail 1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In…

ผู้บริหารการขาย(ยานยนต์)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมี / วิศวกร - เพศชายหรือหญิง 30-40 ปี - มีประสบการณ์การขายทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส…

ผู้บริหารการขาย(ยานยนต์) กรุงเทพ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมี / วิศวกร - เพศชายหรือหญิง 30-40 ปี - มีประสบการณ์การขายทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส…

นักวิเคราะห์ระบบสำหรับสำนักงาน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของซอฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกสอนให้ทีมงานและผู้ใช้งานมีการให้คำแนะนำทางเทคนิคและขั้นตอนการออกแบบประสานงานระหว…

นักวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล (พูดภาษาอิตาลี)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
28,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ดูแลรับผิดชอบเรื่องบัญชีในการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดูแลบริหารฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง / รายงานการจ…

นักวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล (พูดภาษารัสเซีย)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
28,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ดูแลรับผิดชอบเรื่องบัญชีในการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดูแลบริหารฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง / รายงานการจ…

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail งานขาย บริการรับสมัครทุกประเภทของธุรกิจของการสร้างการรับสมัครและการเลือกกลยุทธ์ - การจัดการและการควบคุมระบบการจัดหาและกระบวนการ - การจัดการ สรรหารวมถ…

วิศวกรเครื่องกล

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของรายละเอียดนี้เป็นส่วนขยายของการทำงานรูปแบบสั้น ๆ ข้างต้นให้รายละเอียดมากขึ้นของความต้องการงานที่เฉพาะเจาะจง ต…

วิศวกรเครื่องกลอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่จัดสรรโดยผู้จัดการโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดงานที่เตรียมโดยผู้จัดการโครงการ "หน้าที่รอง" สำหรับรายการของหน้าที่ที…

งานขาย (อิเล็กทรอนิกส์)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
35,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการขาย / การตลาด / การวางแผนสินค…

ผู้ประสานงานวิศวกรรมการขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail กำหนดระบบของลูกค้าเพื่อความแน่ใจว่าจัดตำแหน่งที่เหมาะสมในแผนผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ และ ความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมและนำเสนอผลิตภัณฑ…

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิปริญญาตรี - โท ในสาขา การตลาด, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ 4.
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office, Word, Excel, Power Point และอื่น ๆ ได้ดี 5.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าแผนกขาย 3-8 ปี • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพ…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.