Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 5 of 157 jobs

Operations Level

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ควบคุมแลงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัท ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงการประสานงานในด้านการก่อสร้างกับท…

Construction Supervisor

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail วางแผนงบประมาณ / ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขา ควบคุมและประสานงานโครงการในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขาให้ทันตามระยะเวลาที…

Sale Executive

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail retail and whole sale.
 • Required work experience วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้องสามารถใช…

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้จำหน่าย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงานของหน่วยงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 4.

วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ดำเนินงานและประสานงานเพื่อให้เกิดการเพิ่ม Productivity ทั้งด้านกระบวนการ คุณภาพ และบุคลากรในบริษัท • จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ได้แก่ QCC, Kaizen,…

เจ้าหน้าที่การตลาด Syder Bay

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • วางแผนการตลาดและงานกิจกรรมโปรโมทของสินค้า ตลอดจนดำเนินการควบคุมดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนการตลาดที่วางไว้ • ทำหน้าที่ดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรล…

ดูแลรักษาข้อมูล

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 27,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail รักษา / ปรับปรุง / วิจัยข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโรงแรม (สิ่งอำนวยความสะดวก + ห้องพัก + แผนที่ภาพ) ข้อมูลเมือง (POI / จุดที่น่าสนใจทั่วท…

เจ้าหน้าที่การตลาด

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ปรับปรุงและแก้ไขการติดฉลากสินค้าทั้งหมด เมื่อเปลี่ยนข้อมูลและความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง - ประสานงานกับ DKSH ในการออกรหัสทั้งหมดที่จำเป็นในการเปิด…

การตลาดและประสานงานการสื่อสาร

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ช่วยการตลาดและจัดการการสื่อสารกับการบริหารงานที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการการค้าที่ทันสมัยและทำกิจกรรมตลอดทั้งปี ได้ประสานงานการสื่อสารการตลาดที่จะช…

งานขายและการตลาด

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
24,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอของสื่อและการนำเสนอสำหรับการทำงานกับทีมผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมขายและการตลาดกลยุทธเขียนและการออกแบบสื่อการตลาดซึ่งรวมถ…

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าแผนกขาย 3-8 ปี • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพ…

เจ้าหน้าที่งานรับสาย/ inbound officer

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail รับสายจากลูกค้าเพื่อแนะนำและชี้แจงให้กับลูกค้าในเรื่อง การสมัครสินเชื่อ ยอดที่ต้องชำระ, รายละเอียดในสัญญา ฯลฯ เงื่อนไขเวลาทำงาน :

สนับสนุนการขาย(ลูกค้าญี่ปุน)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ตรวจสอบการดำเนินการและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามความต้องการของ บริษัท ให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าที่เหมาะสมและอุปกรณ์หน้าที่การบำรุงรักษาและการส่งเสร็จส…

วิศวกรจัดการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Required work experience จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail - มีประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจด้วยความเข้าใจที่ดีของตลาดการขายและประสบการณ์ในการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ บริษัท B2B อย่างน้อย 3 ปี.
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.