Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14,186 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการการพยาบาล

โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย…

ธุรการ ประจำโครงการก่อสร้าง

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป ความสามารถในการใช้คอมพ…

โฟร์แมนงานก่อสร้าง

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย อายุ23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านก่อสร้าง ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 20 ปี…

สถาปนิก

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Excel , Word , Internet ดี.

วิศวกรโยธา

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา(วศบ.) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 5 ปี…

วิศวกรประมาณราคา

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel , Word , Internet ปานกลาง.

เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการก่อสร้าง

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจํา สถานที่ปฎ…

โฟร์แมนอาวุโส

27 Engineering Co.,Ltd
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านก่อสร้าง ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 20 ปีขึ้นไป…

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย 2. ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ 4. ไต…

พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร) ประเภทงาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ สถานที่ทำงาน บางรัก การศึกษา วุฒิ ม.3-ปร…