Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 2 of 15,538 jobs

พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร) ประเภทงาน บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ สถานที่ทำงาน บางรัก การศึกษา วุฒิ ม.3-ปร…

พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD/ICU/HCT/ER

โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 1 - บุคลิกภาพดี ส…

พนักงานบัญชี

T.BUD-DHA RAKSA CO.,LTD
บางรัก, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
-ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี -จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ วุฒิอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ -มีความขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ…

พนักงานคีย์ข้อมูล(คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า,ขาออก)

หจก.โอเอซิส เคาน์เตอร์ เซอร์วิสซ์
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : 15,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ…

เภสัชกรควบคุมการผลิตยาชนิดปราศจากเชื้อ

บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี.
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น ms word ,excel ,email.
  • จัดทำควบคุม เอกสารการบันทึก ของการผลิตให้เป็นไปตาม SOP, PM,…

เภสัชกรควบคุมการผลิตยาชนิดรับประทาน

บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี.
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น ms word ,excel ,email.
  • จัดทำควบคุม เอกสารการบันทึก ของการผลิตให้เป็นไปตาม SOP, PM,…

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท เขมะสิริ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศ…

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Sub Sri Thai PCL
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน.
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี).

ช่างเทคนิค วิศกร

P.P.A.Medical Group Co., Ltd
ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิ ปริญาตรี เทคโนโลยีชีวการแพทย์/ วิศวกรรมชีวการแพทย์/ ไฟฟ้า/ อิเล็กทอรนิกส์/ สื่อสาร / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

ธุรการขาย

T.BUD-DHA RAKSA CO.,LTD
บางรัก, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
-มีความขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 15,000 ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ ลักษณะงาน : งานประจำ ประสบการณ์ : ไม่มีประสบการณ์ วุฒิการศ…