Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

พนักงานขาย Admin รอบเช้า

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
10,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 10,000++ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ใกล้โรงพยาบาล กรุงเทพ-หาดใหญ่ …

Admin Page

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
10,000 - 50,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 10000-50000 เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ…

Creative Content

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
13,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 13000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ…

ตําแหน่ง creative content

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
12,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 12,000 - 13,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ใกล้โรงพยาบาล กรุงเทพ-หาดใหญ่ …

กราฟฟิก new

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
12,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 12,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ใกล้โรงพยาบาล กรุงเทพ-หาดใหญ่ …

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

บริษัท เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
15,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง 1 ปี ขึ้นไป.
  • มีความรู้ด้าน ISO, 5 ส, KPI.
  • มีความรู้เรื่องการพยากรณ์ยอดขาย, การกำหนดจุด ROP, วัฏจักรสินค้าคงคล…

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email