หยุดเสาร์อาทิตย์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft…
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft…
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft…
 • สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื…
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน…
พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลย…
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft…
 • สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • มีประสบการณ์ในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจค้าปลีก หรือด้านอื…
 • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น).
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลย…
 • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า.
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน เงินช่วยเหลืออื่นๆ.