หยุดเสาร์อาทิตย์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหัวน้ำหอมและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อ…
บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาตร์-เคมี,บริหารธุรกิจ, บริหารจัดการ ,โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี.
 • กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหัวน้ำหอมและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • As the largest PCB manufacturing group in Thailand and south-east Asia, we are well known for our top quality printed circuit boards that serve a variety of…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • 02-709-3156-62 ต่อ 169 , 085-918-0855 รายละเอียดบริษัท :
 • As the largest PCB manufacturing group in Thailand and south-east Asia, we are well known for our top…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, จิตวิทยา,สังคมศาสตร์,รัฐศาสตร์, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • 02-709-315 ต่อ 169 Mobile 085-918-0855 รายละเอียดบริษ…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS Office ได้ดี.
 • As the largest PCB manufacturing group in Thailand and south-east Asia, we are well known for our top quality…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี.
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาการจัดการ,สาขารัฐศาสตร์ , สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม , สาขานิติศาสตร์ , สาขาสังคมศาสตร์ หร…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • Bangpoo Pls,send your resume to e-mail:
 • 02-709-3156-62 ต่อ 169 / 085-918-0855 รายละเอียดบริษัท :
 • As the largest PCB manufacturing group in Thailand and south…
KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • มีประสบการณ์การจัดทำ OJT SYSTEM / EMPLOYEE CERTIFY / SKILL MATRIX / COMPETENCY.
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint) และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย…