Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาจันทบุรี jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 19 jobs

QIPM

โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาจันทบุรี
เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
  • มีความรู้ความเข้าใจ HA, ISO, JCI, CQI, RCA, FMEA, OTHER TOOL.

supervisor sterile processing ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี...

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.
จันทบุรี
30,000 - 37,000 บาทต่อเดือน
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน OR.
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Infection Control และความรู้ด้าน CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

Infection Control Nurse

โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาจันทบุรี
เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
คุณสมบัติ - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ - ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการต…

Scrub Nurse

โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาจันทบุรี
เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง - จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งแล้ว - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ -…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email