Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

นักโภชนาการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด new

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
ทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - การตรวจส…

พนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวBTSสะพานควาย) new

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงานกับผู้เช่า รับจอง เข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า แจ้งย้ายออก.
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี.
 • มีความขยันและอดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร…

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)
ธัญบุรี, ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ร่วมตรวจเยี่ยมสังเกต วิเคราะห์อาการการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ประเมินความต้องการการพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนหรือปรับเปลี…

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

บางแค, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

หัวหน้าพยาบาลส่วนงานต่างๆ new

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน -บริหารงานในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้.
 • รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เป…

พยาบาลวิชาชีพ (งานห้องคลอดและทารกแรกเกิด)

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานตามWP WI HB SD และ FM ของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

เจ้าหน้าที่บุคคล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี…

พนักงานแคชเชียร์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิ ปวช.-ส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน, บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เป…

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมส…

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • มีทักษะการใช้ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก (พูด ฟัง อ่าน เขียน).
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่ม…

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วยและต้อนรับ new

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
กรุงเทพมหานคร
 • ดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้แก่ งานต้อนรับ งานการเงิน งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยใน(แอดมิชชั่น).
 • รับผิดชอบงาน ภายใต้หน่วยงานที่สังกัดอยู่ ได้แก่ งานข้อร้องเรียน…

หัวหน้า/พยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.