Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • ถ้ามีพื้นฐาน Microsoft Excel ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

พนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวBTSสะพานควาย)

กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงานกับผู้เช่า รับจอง เข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า แจ้งย้ายออก.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

พยาบาลวิชาชีพ (งานห้องคลอดและทารกแรกเกิด)

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานตามWP WI HB SD และ FM ของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

ผู้จัดการแผนกสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร
 • กำกับดูแล อบรม ติดตามประเมินผล พนักงานในหน่วยบริการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง เหมาะสม.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน…

หัวหน้าพยาบาลส่วนงานต่างๆ

กรุงเทพมหานคร
 • รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

พนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวลาซาล)

กรุงเทพมหานคร
9,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประสานงานกับผู้เช่า รับจอง เข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า แจ้งย้ายออก.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

แม่บ้าน (ประจำอพาร์ทเม้นท์แถวลาซาล)

กรุงเทพมหานคร
9,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ให้สะอาดเรียบร้อย เช่น กวาด ถูพื้นอาคาร ผนังอาคาร ขัดล้าง เช็ดถู.

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขาตลิ่งชัน/เจริญกรุง/ดินแดง

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 ปี.

พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)

กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Account Executive

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
ทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ลักษณะการทำงาน - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่.
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, มี service mind ชอบงานขาย.

ผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับ การบริการลูกค้า เวชระเบียน หรืองานโรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป.
 • รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนร…

ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140.

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

ผู้ตรวจการฝ่ายการพยาบาล (Supervisor)

กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • ที่ตั้งของ โรงพยาบาล อยู่ติดกับ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย สุขสวัสดิ์ 36.

Get new jobs for this search by email