Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)

กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน - ปฏิบัติงานตาม WP WI HB SD และ FM ของแผนกผู้ป่วยนอก.
 • ช่วยแพทย์/พยาบาลในการตรวจรักษา และช่วยทำหัตถการต่าง ๆ (เข้า…

Account Executive

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
ทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ลักษณะการทำงาน - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่.
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, มี service mind ชอบงานขาย.

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒ...
กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน -รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกัน แก้ระบบงานภายในแผนกเบื้องต้น.

ผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับ การบริการลูกค้า เวชระเบียน หรืองานโรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป.
 • รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนร…

ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140.

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

ผู้ตรวจการฝ่ายการพยาบาล (Supervisor)

กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • ที่ตั้งของ โรงพยาบาล อยู่ติดกับ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย สุขสวัสดิ์ 36.

เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

IT Support

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)
ธัญบุรี, ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ กิจกรรมส่งเสริมการขายของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล -วางแผนการออกผลิตภัณฑ์หร…

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

บางแค, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมส…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.