Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 38 jobs

ผู้จัดการแผนกสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร
 • กำกับดูแล อบรม ติดตามประเมินผล พนักงานในหน่วยบริการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง เหมาะสม.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน…

พยาบาลวิชาชีพ (ICU)

กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 20-26 ปี.
 • คอมพิวเตอร์ ใช้ MS Office ได้คล่อง.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง ตั้งอยู…

พนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวลาซาล)

กรุงเทพมหานคร
9,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประสานงานกับผู้เช่า รับจอง เข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า แจ้งย้ายออก.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี.

IT Support

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

เจ้าหน้าที่บุคคล

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
 • Bang Pakok, Rat Burana, Bangkok จังหวัด :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี.
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารบุคคล, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

หัวหน้าพยาบาลส่วนงานต่างๆ

กรุงเทพมหานคร
 • รับนโยบาย สื่อสาร และดำเนินการ นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขาตลิ่งชัน/เจริญกรุง/ดินแดง

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 ปี.

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ผู้ตรวจการฝ่ายการพยาบาล (Supervisor)

กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • ที่ตั้งของ โรงพยาบาล อยู่ติดกับ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย สุขสวัสดิ์ 36.

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

แม่บ้าน (ประจำอพาร์ทเม้นท์แถวลาซาล)

กรุงเทพมหานคร
9,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ให้สะอาดเรียบร้อย เช่น กวาด ถูพื้นอาคาร ผนังอาคาร ขัดล้าง เช็ดถู.

ผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับ การบริการลูกค้า เวชระเบียน หรืองานโรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป.
 • รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนร…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email