Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 206 jobs

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน คุณสมบัติ : เพศหญิง ปวช./ปวส./ป.ตรี สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • นั่งหน้าเคาน์เตอร์ รับสมัครงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาสมัครงาน -ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ที่ต้องการจะเข้ามาในโซนออฟฟิศ -จัดเรียงเอกสาร จัดเรียงแฟ้ม -ปฎิบัต…

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ส่วนใน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ คุณสมบัติ : วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา บุคลิกภาพดี สามารถติดต่อลูกค้าได้ สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา…

พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • 3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น.
 • 5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution…

พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • 3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น.
 • 5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution…

นักโภชนากร new

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
บางแค, กรุงเทพมหานคร
หน้าที่รับผิดชอบ : นักโภชนาการ คุณสมบัติ : ป.ตรี อาหารและโภชนาการ หญิง สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์…

เจ้าหน้าที่เสิร์ฟ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื…

เจ้าหน้าที่ STAT new

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
บางแค, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาธารณสุข เพศหญิง.

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป…

ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เพศชาย หรือ หญิง จบวุฒิ ม.6 สมารถทำงานเป็นกะได้.

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากม…

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี +3 locations
หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

เจ้าหน้าที่ซักรีด (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -ทำงานเข้ากะได้ , มีความรับผิดชอบ …

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น 4.ทำงานเป็นตารางเวรได้ 5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 6.ม…

Get new jobs for this search by email