Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 75 jobs

ช่างซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน และภายนอกอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมถึงระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์แอร์).

ผู้จัดการแผนกผิวหนัง/ความงาม (skin)

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • มีประสบการณ์ด้านความงาม หรือธุรกิจความงามเกี่ยวกับผิวพรรณ และเลเซอร์ อย่างน้อย 1 ปี.
 • สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการเลเซอร์, การทำศัลยกรรมตกแต่ง, ทำฟัน…

ผู้จัดการการตลาดทันตกรรม (Digital Marketing)

บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
นนทบุรี
 • โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ…

การตลาด Content Editor

นนทบุรี
 • ค้นหาและรวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านความงาม และศัลยกรรม เพื่อนำมาเขียน ข่าว บทความ รีวิว ให้เกิดความน่าสนใจนำข้อมูลต่างๆ จากทั้งภายในและนอกองค์กร เขียนลงสื่อท…

pr sale

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดูแลและใส่ใจการให้บริการลูกค้า เปรียบเสมือนคนในครอบครัว มิตรสหาย สามารถบริหาร และพัฒนายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ พร้อมทั้ง สร…

ผู้จัดการสาขา คลินิกเซ็นทรัลเวสต์เกต

นนทบุรี
 • โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ…

Consult Skin

นนทบุรี
 • สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการเลเซอร์, การทำศัลยกรรมตกแต่ง, ทำฟัน ในราคาพนักงาน.
 • สิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ทั้งใน และ ต่างประเทศ (ตามตำแหน่ง).

ทันตแพทย์ (ด้านจัดฟัน)

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการเลเซอร์, การทำศัลยกรรมตกแต่ง, ทำฟัน ในราคาพนักงาน.

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาด Online Marketing และ Offline Marketing, ส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, วิเคราะห์ข้อมูลด…

CRM ลูกค้าสัมพันธ์

นนทบุรี
 • โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ…

ผู้จัดการสาขา คลินิกเซ็นทรัลเวสต์เกต

บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
นนทบุรี
 • โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ…

PR Sale (ประจำคลินิก สาขาสยาม)

กรุงเทพมหานคร
 • สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการเลเซอร์, การทำศัลยกรรมตกแต่ง, ทำฟัน ในราคาพนักงาน.
 • สิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ทั้งใน และ ต่างประเทศ (ตามตำแหน่ง).

consult skin

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
นนทบุรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านความงาม อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • ซื่อสัตย์ และอดทน ชอบความท้าท้าย และเรียนรู้ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่เสมอ และพัฒนาตัวเองได้ดี…

ADMIN (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)

กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ…

ผู้จัดการแผนกผิวหนัง/ความงาม (Skin)

นนทบุรี
 • สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการเลเซอร์, การทำศัลยกรรมตกแต่ง, ทำฟัน ในราคาพนักงาน.
 • สิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ทั้งใน และ ต่างประเทศ (ตามตำแหน่ง).

Get new jobs for this search by email