Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลแม่จัน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) ตามเอกสารแนบ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พน...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และ เจ้าพนักงานธุรการ เอกสารแนบตามประกาศของสำน…

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยนักกายภาพ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

ประกาศรายชื่อ ผู้ใีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานบัตร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายในประกาศเอกสารแนบ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 1…

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานสาธารณสุขท...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเน…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ 1. ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ตุลาคม…

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก สังกัด รพ.แม่จัน.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้ การร…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่จันน…

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ดังนี้.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเภสัช

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่จันน…

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห…

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email