Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลแม่จัน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นายช่างเทคนิค new

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 1…

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานเวชสถิติ new

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1…

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง.

โรงพยาบาลแม่จัน เปิดพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ดังนี้.

ประกาศรายชื่อ ผู้ใีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานบัตร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายในประกาศเอกสารแนบ.

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบ…

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแนห่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยนักกายภาพ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัด สสจ.เชียงราย จำนวน 24 อัตรา ตามประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตามเอกสารแนบ.

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.