Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

แม่บ้าน (ผู้พิการ) / แม่บ้านทำความสะอาด (รายวัน 325)

เชียงใหม่รวมแพทย์ จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
 • 21 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 จังหวัด เชียงใหม่.

บุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย
 • 1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 330 บาท.
 • 2.ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 330 บาท.

บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ( รายวัน ) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( งานทั...

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
เวียงชัย, เชียงราย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายวัน.
 • 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ใบ.

ลูกค้าชั่วคราว (รายวัน)

ร้อยเอ็ด
 • ด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกค้าชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี้.

พนักงานเดินยา (รายวัน)

เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา.

บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ( รายวัน ) พยาบาลวิชาชีพ /พนักงานเปล

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
เวียงชัย, เชียงราย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน รายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราวันละ 680 บาท สอบรายละเอียดได้ท…

บุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายวัน พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
เวียงชัย, เชียงราย
 • ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน รายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้าง ม…

Starbucks เปิดรับสมัครพนักงาน **โซนอโศก สุขุมวิท คลองเตย** ต...

14,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด.
 • บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสตาร์บัคส์คอฟฟี่ ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 380 สาขาทั…

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เลย
 • ด้วยโรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายวัน) 7 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้.

บุคคลเข้าปฏิบัติงาน (รายวัน )พนักงานเปล

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
เวียงชัย, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายวัน.
 • ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา.