Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 19 jobs

พยาบาลบริหารความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป ด้านงานคุณภาพ และงานบริหารความเสี่ยง.

UR Nurse

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ม…

หัวหน้างานพัฒนาระบบ HR

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / สาขาสังคมศาสตร์ / สาขานิติศาสตร์ / สาขาบริหารงานบุคคล.

นักรังสี

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค มีใบประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพ…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email