Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 128 jobs

ผู้จัดการวิศวกรรม (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
  • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA.
  • ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั…

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : เพศหญิง ปวส. / ป.ตรี สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ร…

ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
  • เพศชาย หรือ หญิง จบวุฒิ ม.6 สมารถทำงานเป็นกะได้.

เจ้าหน้าที่เสิร์ฟ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื…

พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
  • 3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น.
  • 5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution…

ผู้ช่วยนักกายภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
  • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบร…

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน คุณสมบัติ : เพศหญิง ปวช./ปวส./ป.ตรี สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
  • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา…

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี +3 locations
หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ส่วนใน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ คุณสมบัติ : วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา บุคลิกภาพดี สามารถติดต่อลูกค้าได้ สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…